קידום תעסוקה מגוונת במגזר הפרטי בתקופה של מיתון כלכלי ומחאה חברתית

רענן דינור, מנכ"ל חברת תעבורה תפזורת ויזם חברתי, שידר בהרצאתו אופטימיות רבה לגבי המצב במשק גם באשר לשילוב של אוכלוסיות גיוון. לפי דינור, מתקיימת בחברה בישראלית הבנה עמוקה של גיוון בתעסוקה – במובן של אוכלוסייה מגוונת של מועסקים הנותנת מכפיל כוח.

קרא עוד...

ניהול צוות רב תרבותי – דלויט, סיפור הצלחה

תבור אנושי, סמנכ"ל משאבי אנוש בפירמת רו"ח דלויט בריטמן אלמגור זהר סיפר כי תכנית הגיוון שבנתה דלויט לפני כ-5 שנים מוכיחה את עצמה כמשנת מציאות. השינוי המתרחש – מגמת גידול מתמדת במספר העובדים מהמגזרים החרדי, הערבי ומיוצאי אתיופיה, פוגש את הצורך בהתבוננות בתפקיד מנהל הצוות הרב תרבותי.

קרא עוד...

מה אומרים המחקרים? האם וכיצד צריכה המדינה לקדם העסקת אוכלוסיות מגוונות?

הגברת ניצה קסיר, ראש תחום שוק העבודה ומדיניות הרווחה, חטיבת המחקר,בבנק ישראל הציגה נתונים מרתקים והצביעה על קשר בין נושא העסקת אוכלוסיות מגוונות לבין מימדי עוני בישראל – של כלל האוכלוסייה ושל אוכלוסיות מגוונות. "זוהי פצצת זמן" היא טוענת.

קרא עוד...

Baby Step לתעסוקה מגוונת

כאשר חברה עסקית מחליטה לקחת על עצמה גיוס מגוון חשוב ביותר לעבור תהליך ראשוני של היכרות עם החסמים והיתרונות שבגיוון

קרא עוד...

ניהול צוות רב תרבותי – האם יש דרך נכונה יותר לנהל צוות מגוון?

'מיהו מנהל טוב' מזווית העובד המגוון – השאלה נידונה בסדנא בפאנל מיוחד שהורכב ממנהלים שהינם בעצמם מאוכלוסיות מגוונות. 'לכבד' ו'להכיר' היו מילים שחזרו שוב ושוב

קרא עוד...

תפקידם של מנהלי אחריות תאגידית בניהול הגיוון

מנהלי אחריות תאגידית תורמים ליצירת שינוי בדי-אן-אי של החברות העסקיות – לא עוד חברות תורמות לקהילה, כי אם מביאות את הקהילה אל תוך החברה העסקית, כעובדים. עוד על המושב בנושא הקשר שבין מנהלי אחריות תאגידית וניהול הגיוון

קרא עוד...

24520112.25127456