מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

החברה המרכזית למכירות ולהפצה פועלת לקידום הגיוון התעסוקתי בחברה דרך הבטחת הזדמנויות שוות ויחס נטול אפליה לרבות מחמת גיל, מין, מוצא, מצב משפחתי, לאום, גזע, השקפה, מוגבלות ונטייה מינית. העסקת אוכלוסיות מגוונות תורמת ליצירת סביבת עבודה מעניינת וחדשנית, ומגוון הדעות, הרעיונות והעושר התרבותי באים לידי ביטוי בחיבור עסקי חזק יותר ללקוחות החברה (בבואת הגיוון באוכלוסייה) ומחזקים את מידת המחויבות והגאווה של עובדי החברה לעבוד בה.

כלים מובילים בשילוב עובדים מגוונים בחברה המרכזית למכירות והפצה:

 • התווית מדיניות ברורה של גיוס מגוון של עובדים/ות חדשים/ות, ניהול וביצוע מהלכים ארגוניים מכווני גיוון: הכשרה ופיתוח, הערכת ביצועים, תגמולים וקידום מעוצבים באופן מותאם גיוון ומבוססים על כישורים וביצועים אישיים.
 • מינוי ממונה גיוון – סמנכ"ל משאבי אנוש
 • הכשרה של מספר לא מבוטל של נציגי אגף משאבי אנוש וגיוס דרך קורס ניהול הגיוון של הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה.
 • הקמת צוות מובילי גיוון המורכב מעובדים ומנהלים מדרגים שונים, ממחלקות שונות ומגזרים שונים בהובלת מנכ"ל החברה וסמנכ"ל משאבי אנוש ובשותפות נציגים מטעם מיזם קולקטיב אימפקט: מנהל תיק לקוח ויועץ ארגוני.
 • עיגון התפישה בשיח הארגוני (דרך כנסים, כתבות ופרסומים בעיתון החברה וכד')
 • תוכנית גיוס מותאמת הכוללת בין היתר: כלי פרסום מותאמים, "צביעת משרות", התאמת תהליכי המיון והאבחון ובמקורות גיוס מותאמים, חבירה לשותפים המסייעים בגיוס והכלה: קולקטיב אימפקט, תב"ת.
 • מדידה ובקרה
 • ליווי והכנה של מועמדים מהחברה הערבית בשלב המיון. חשיבה מערכתית בנושא התאמת מודל המיון והתערבות של פסיכולוג ארגוני (מטעם קולקטיב אימפקט) בכל שלבי המיון.
 • תוכניות הדרכה מותאמות סדנאות לכלל המנהלים בנושא גיוס מבוסס כישורים קריטיים להפחתת התלות בניסיון התעסוקתי, בניית קאדר חונכים ומנטורים, המלווים עובדים בתהליכי הקליטה בארגון, מעקב אחר תוכנית הקליטה, ההכשרה והלמידה של העובדים המגוונים, הכשרות לראיון רב תרבותי לאנשי גיוס ומש"א.
 • כנס מנהלים שיועד כולו לנושא הגיוון
 • סדנאות גיוון מטעם המרכז הבינתחומי בשיתוף עם קולקטיב אימפקט: סדנת גיוס מגוון לכלל מערך משאבי אנוש וסדנאות קליטה ושימור עובדים לכלל המנהלים במרחבים.
 • תוכנית מנטורינג דו כיוונית: מנהלים בכירים בחברה מלווים עובדים ממגזרים שונים בחברות אחרות, וכן מנהלים בכירים מתוך הארגון מלווים על ידי בכירים במשק, במטרה לתרום לתהליך של פיתוח אישי ומקצועי.