מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

בנק דיסקונט רואה חשיבות בגיוון בתעסוקה ופועל באופן עקבי לקליטת אוכלוסיות בתת תעסוקה ולהתאמת תהליכים לקליטה ושילוב מוצלחים בעבודה. נושא הגיוון מוצב כנושא מרכזי מתוך תפיסה הרואה בבנק מיקרו-קוסמוס של האוכלוסייה הישראלית בעובדים ובמקבלי השירות.

כלים מובילים בשילוב עובדים עם מוגבלות בבנק דיסקונט לישראל בע"מ:

  • ביצוע מהלך מבני – במסגרתו ניתנה 'קביעות' לכ-50 עובדים עם מוגבלות שהיו עובדים זמניים. תהליך הסבתם לעובדים קבועים בבנק, תוכנן ונוהל בתשומת לב מירבית בשיתוף הארגונים המלווים את העובדים, בני משפחותיהם, הממונים הישירים, מנהלי מש"א, עובדי שכר ועובדי היחידות בהן הם עובדים. עובדים אלו מלווים באופן שוטף גם אחרי תהליך ההסבה, ע"י גורמים שונים בבנק ובהם יחידה ייעודית לנושא.
  • החל משנת 2005 מתנהל גיוס ייעודי של עובדים עם מוגבלויות קשות ויצירת תפקידים תואמים לצרכיהם היחודיים
  • מינוי צוות משימה לתעסוקת אנשים עם מוגבלות בבנק, הצוות מדווח לדרג מנהל אגף ולסמנכ"לית הממונה.
  • גיוס מומחית מקורות גיוס, הפועלת יחד עם מנהלת הגיוס, בדגש על אוכלוסיות מגוונות. מדווחות לסמנכ"לית הממונה, המדווחת להנהלה ולדירקטוריון.
  • ניהול שוטף של פגישות והתקשרויות עם ארגונים המתמחים בגיוס עובדים מאוכלוסיות גיוון דוגמת עסק שווה, כל יכול, טק קריירה, קולקטיב אימפקט.
  • דיאלוג שוטף והדרכות עבור מנהלים מקצועיים הקולטים עובדים מאוכלוסיות הגיוון.
  • גמישות נרחבת בהתאמות הנדרשות – מתקיים טיפול ומעקב אחר האוכלוסיות המגוייסות במסגרת פעולות הגיוון, באמצעות הממונים הישירים, מנהלות מש"א, עובדות רווחה (עו"ס) והיחידה הייעודית לכך, בדגש על עדכון צרכים, התאמות נדרשות ככל שישנן, בקשות לשינוי תפקיד / משרה/ שעות / מסגרת / מקום פיזי וכד'.
  • מיקוד פעילויות התנדבותיות בקרב האוכלוסיות המגויסות – מעבר לתרומה הישירה, יש בכך השלכה גם על חשיפה רחבה יותר, הגברת מודעות והפוטנציאל לגיוון.  לדוגמא: הפעילויות בבי"ס ניב בת"א, מע"ש צפת, מע"ש גוונים בקרית שמונה, בי"ס אייל בעכו, מועדונית "מקום בלב" בת"א ועוד.