מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

אקולוגיה לקהילה מוגנת, חרט על דגלו מאז הקמתו ב 2008, את ערך ה'אקולוגיה האנושית' ומכוון לתעסוקה של אוכלוסיות בתת תעסוקה ודאגה לשונה.

כלים מובילים בשילוב עובדים בתת תעסוקה:

  • הפניות הראשונות לגיוס עובדים מתבצעות קודם כל למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות היהודיות והערביות, כמו כן נערכות פניות לרשתות הוסטלים המרחב הגיאוגרפי העוטף את מקומו של המפעל.
  • ניהול תהליך המיון מתבצע על ידי מנהלת מש"א שהינה גם מנהלת שיקום ואיתה עובדת סוציאלית התומכת בתהליך. היון נשען על חווית התנסות המועמד בתפקידים השונים הפוטנציאלים וזאת על מנת להבחין במידת התאמתו וסיכויי התאקלמותו בתפקידים השונים.
  • העובד זוכה לליווי בצמידות בשלב הגיוס והקליטה למשך יומיים ראשונים, ולאחר מכן יופחת הליווי בהדרגה. המלווה עומד בקשר הדוק עם המערכת המשלחת והתומכת של העובד במקום מגוריו.
  • לכל עובד מוצמד לזמן חפיפה עובד וותיק. כאשר מדובר בעובד מהחברה הערבית יהיה זה עובד הדובר את שפתו.
  • הארגון חותר להשמה של העובדים המגוונים בכל שדרות התפקידים הקיימות.
  • מנהל אולם הייצור הינו עובד סוציאלי. הוא מקדם הן את הניהול השוטף המקצועי של המקום והן את שילוב מגוון המועסקים.
  • מושם דגש על אינטראקציה בין יהודים לערבים בכל תחנות העבודה
  • מוסד מפגש הדרכה חודשי המתבצע הן בעברית והן בערבית, במהלכם מתעדכנים העובדים לעניין מהלכים בתחנות העבודה, בטיחות, אירועים צפויים וציון ימי הולדת.