לוגו “על קירות שקופים וקופסאות שחורות”

"על קירות שקופים וקופסאות שחורות“ – מדריך למבוך הארגוני

 ד"ר זאב לרר, פסיכולוג חברתי וסוציולוג, מתמחה באתניות ומגדר בארגונים. מלמד באוניברסיטת תל אביב ומרכז אקדמי פרס

 

השאיפה של ארגון לגוון את ההון האנושי שבו מחייבת את הארגון לעבור שינוי. הסיבה היא כי הארגון עצמו מרבד "בבלי דעת" את הקבוצות השונות שבו והוא מייצר קיבעון אותו ירצה לשנות. מקומן של קבוצות בחברה מקבל ביטוי במיקומן של אלה בארגון. האם יימצאו נציגי הקבוצות במשרדי ההנהלה? האם ברצפת הייצור? האם יהיו בעלי נראות או מאחורי הקלעים? שינוי הוא ניהול יחסי כוח. שינוי בארגון ייעשה באמצעות שינוי של מערכי הכוח בארגון.

נשאל:

  • מהו שינוי חברתי? איזה שינוי יש לעשות בארגון לטובת גיוון?
  • כיצד עושים שינוי?
  • מהם מנופים לשינוי?

אנו עומדים בפני מערכת סבוכה של פרקטיקות המרחיקות ומדירות קבוצות מסוימות מאזורים שונים בארגון. אנו מבינים כי אין אשמה בידי הקבוצות המודרות עצמן.מחד ומאידך גם לא מדובר בקונספירציה או כוונות רעות של גורמים בארגון. הארגונים רוויים בחסמים מהסוג שרעיון הגיוון מנסה להתמודד עמם; עליהם לחפש את החסמים הללו ולבחון אילו שינויים ניתן לבצע כדי להתמודד עם האופן בו דברים התמסדו בארגון. דוגמאות לחסמים מבניים יהיו: חסמים תרבותיים העשויים להופיע בחזון הארגון, או חסמים חברתיים שיתבטאו באופנים שקבוצות בארגון מקיימות ביניהן אינטראקציה.

את השינוי נבצע באמצעות פותחנים- אלו הם פרקטיקות המסירות חסמים ומצויות בהכרח בידי ארגונים.

אנו מזהים חסמים, יש בידינו פותחנים ועדיין, קשה מאוד לעשות שינוי.הסיבה המרכזית היא כי החסמים הם "קופסאות שחורות" (מושג של ברונו לאטור, פילוסוף, סוציולוג ואנתרופולוג צרפתי, מאבות תיאוריית השחקן- רשת), חלק ממערך ובו שחקנים אנשים ואובייקטים לא אנושיים. אובייקטים שהינם חסמים הם פעמים רבות "עובדה" של המציאות, שיגרה מובנת מאליה, טבעית-שקופה עד כדי כך שאיננו רואים אותה בכלל.

כל שינוי משמעו פתיחה של קופסא שחורה. קופסאות סגורות בכוח. רשתות, הבנויות משחקנים, מתחזקות את הקופסאות הסגורות. לכל שחקן בארגון נקודת מבט מסוימת התלויה ומושפעת מהפוזיציה שלו, מתפקידו, ממערך האילוצים והלוגיקה המוסדית הקשורה בכל אלה. עוד בולמים את השינוי משטרי ההצדקה – אלה מבטאים את מה שיגיד הכח על השינוי שאנו רוצים לעשות. האקטאנטים/הרשתות (actants) מופיעים כאשר אנחנו מנסים לפתוח קופסאות שחורות. כדי שארגון יצליח לבצע שינוי בארגון, דהיינו לפתוח קופסא שחורה, עליו לגייס מספיק כח.

איך בכל זאת עושים זאת? על ידי גיוס סוכני שינוי- Agencies , מישהי/ו או קבוצה הלוקחים על עצמם פעולה חברתית, ציבורית או קולקטיבית. הסוכנים לרוב יעשו משהו שמייצר פרובלמטיזציה. על מנת להתמודד עם זה, ועל מנת להצליח לגייס כוחות בארגון יש להבין מראש את מערך האינטרסים, ומשטרי ההצדקה. גיוס אקטאנטים לשינוי לא כולל רק אנשים כי אם גם אובייקטים לא אנושיים. השינוי צריך להיעשות באמצעות הצגה של לוגיקות אופוזיציוניות ללוגיקות המקובלות.

זירות הכרעה – הן המקום שבו קורים הדברים, מתקבלות ההחלטות ומתרחשים השינויים. זיהוי זירת ההכרעה הכרחית לקידום השינוי. לעיתים יש לייצר זירת הכרעה, כגון ועדות החלטה.

מנופי שינוי בארגונים- חלק ממנופי השינוי של הארגון הם: שיקולי רווח ויעילות, לגיטימציה חיובית, כפייה מהשדה המוסדי, חקיקה, שחקן חזק או רשת חזקה, וגם משבר לגיטימציה הוא בפני עצמו הזדמנות לשנוי. אלה, יחד עם סוכני השינוי ומיפוי מערך האינטרסים, משטרי ההצדקה וזירות ההכרעה הם מפתחות לשינוי בארגון.