נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה מובילה גיוון במגזר העסקי

08.09.2015 /

 

כשותפים לדרכו של הפורום להגברת הגיוון בתעסוקה בישראל, הנציבות מסייעת לעסקים הן בהיבטים של שאלות משפטיות בנושא של חוקי השוויון המצויים תחת סמכותה והן בנושאים של העסקה מגוונת, פיתוח מדיניות ותכניות של העסקה מגוונת, מדידה ועוד.

על הנציבות
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה היא גוף ממשלתי האמון על אכיפה אזרחית והסברה של נושא שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה הישראלי. נציבות השוויון מבקשת להוביל תהליך משמעותי ומעמיק בשוק העבודה הישראלי במטרה להגיע לשוק עבודה מגוון ושוויוני, בו יוכלו מעסיקים ליהנות ממאגר רחב של עובדות ועובדים טובים בעלי יכולות וכישורים מקצועיים מתאימים, זאת מבלי ששייכותן/ם לקבוצת אוכלוסייה מסוימת תפסול אותם בקבלה לעבודה, בתנאי עבודה, בקידום או שתישקל במסגרת ההחלטה לפטרם.

על חוק השוויון
החוק העיקרי מכוחו פועלת נציבות שוויון הוא חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אשר אוסר על אפליה בעבודה בגין מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הורות, גיל, גזע, דת, לאום וקריטריונים נוספים (שם).

למה זה כדאי למעסיק?
במדינה כישראל, בה כוח האדם הוא הטרוגני, קיים יתרון רב למעסיקים/ות היודעים להגיע למרב האוכלוסיות הקיימות בארץ, לבנות מקום עבודה שוויוני ומגוון, ובכך לנצל את פוטנציאל ההון האנושי הקיים בחברה הישראלית.  מכך ייהנו גם הכלכלה והחברה בישראל בכללותן.

נותנים לכם כלים ידע ולגיטימציה משפטית
הנציבות מאמינה כי מהלך כזה יכול להתבצע בהצלחה רק על ידי עבודה משותפת אתכם/ן, המעסיקים/ות, בשוק העבודה הישראלי. לכן, נציבות השוויון מבקשת לספק למעסיקים/ות את הידע והכלים המשפטיים בכל הנוגע לשוויון הזדמנויות, מניעת אפליה ופיתוח של העסקה וניהול רב גוני בחברתם/ן.

אחד הנושאים המרכזיים בהם מבקשת להתמקד נציבות השוויון הוא בנושא העסקה וניהול רב גוני. ידוע לנו כי נושא זה נמצא בתחילת דרכו וכי למעסיקים/ות שאלות וסוגיות משפטיות רבות בהן הם/ן מתלבטים/ות. כבר היום הנציבות פועלת עם מעסיקים/ות בנושא, מייעצת באשר למדיניות ולתוכניות להעסקה רב גונית ולתוצריה.

איך יוצרים קשר ?

בנוסף, נציבות השוויון מעמידה לרשותכם/ן אתר אינטרנט בו ישנם מדריכים בנושאים שונים- מדריך למעסיקים/ות בנושא מניעת אפליה, הכל על העסקה רב גונית, דרישת מידע מדורש/ת עבודה או עובד/ת –הנחיות נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה

 

נציבות השוויון מזמינה אתכם/ן ליצור איתה קשר לגבי כל שאלה וסוגיה בנושא שוויון, אפליה והעסקה רב גונית בטלפון 026662780/01 או במייל janet.shalom@moital.gov.il