אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן – הגשת המועמדות לשנת 2020 נפתחה

האות יוענק זו השנה השביעית, על ידי ארגון מעלה והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה. לאות שותפים גופים רבים וביניהם ג'וינט-אשל, המשרד לשיוויון חברתי ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מה אנחנו מחפשים?

יוזמות, מהלכים ומודלים של עסקים הפועלים ומשפיעים על השילוב הכלכלי של אוכלוסיות בתת תעסוקה. השנה יושם דגש מיוחד גם על הטיפול בתחום הגיוון בחודשים האחרונים, על רקע משבר הקורונה.
מוזמנים להגיש מועמדות בקטגוריות הבאות:

  • סביבת עבודה רב-תרבותית 
  • שילוב עובדים עם מוגבלות 
  • תעסוקת עובדים מבוגרים בגילאי 60+
  • סביבת עבודה מגוונת ורב תרבותית בעמותות וחל"צים

איך מגישים מועמדות? ממלאים את הקישור בלינק הבא: https://tinyurl.com/otgivun2020

לנוחיותך, ניתן להיעזר בקובץ המצורף למילוי טרם העלאה ללינק  

לצפייה בזוכים בשנים עברו ופרטים נוספים: אות הגיוון