האמצעים שהמדינה מקצה לקידום גיוון בעסקים

א. כלים משפטיים
ב. כלים לאיתור מועמדים ולהכשרתם
ג. תמיכות משרד הכלכלה

 

א. כלים משפטיים

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה הוקמה במשרד התמ"ת בשנת 2008. הנציבות עומדת לרשות עובדים ומעסיקים בכל מקרה שיש בו חשד להפרה של חוקי השוויון, פועלת למיגור האפליה ולהטמעת ערכי השוויון בשוק העבודה ומבקשת להתמודד עם קשיי האכיפה במישור האזרחי.

זהו מסמך המאגד את העקרונות ואת המחויבויות שנובעים משיתוף פעולה עם הנציבות בקידום שוויון הזדמנויות והעסקה רב-גונית. מטרת שיתוף הפעולה והמסמך היא לקדם הטמעת שוויון הזדמנויות והעסקה רב-גונית במקום העבודה. המסמך נחתם בין נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לבין נציגי החברה במעמד שני הצדדים.

הצהרה כזו יכולה לעמוד לצדו של המעסיק בעת ביצוע פעולות לקידום הגיוון (כמו למשל פרסום משרה באופן בלעדי או מתן עדיפות למועמדים מאוכלוסייה מגוונת).

חוק זה אוסר על אפליה בעבודה בגין מין, נטייה מינית, מעמד אישי, היריון, טיפולי פוריות טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, מפלגה או שירות במילואים. החוק אוסר גם לדרוש מעובדים מידע שאפליה בשלו אסורה.

התיקון לחוק קובע כי במקרים שבהם מעסיק דורש מעובד או ממועמד מידע שאפליה בשלו אסורה על פי רשימה זו, נטל ההוכחה עובר אל המעסיק – עליו להראות כי לא הפלה את העובד.

על פי סעיף 21(ד) של חוק זה, פעולה של מעסיקים המיועדת לקבוצה מסוימת, לא תיחשב אפליה, אם מדובר בפעולה שהיא בהתאם לתכנית לקידום שוויון ושנעשית לפי הוראות של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה.

בין החריגים המותרים על פי החוק:
-פרסום מודעה למשתייכים לקבוצות מוגנות כאשר הדבר דרוש מבחינה סבירה הנוגעת למהות העבודה או בעיתונים שסביר להניח שיהיו נגישים לחברי אותה קבוצה.
-הצהרה כי המעסיק "מקדם בברכה" מועמדים מקבוצת היעד.

החוק קובע רשימה של מעשים המהווים פגיעה בפרטיות, בכללם הפרת סודיות ושימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם. החוק מסדיר את החובות החלים על מי שאוסף מידע ומעבד מידע, גם במקרה של איסוף מידע ועיבודו הנעשים לשם מיפוי הרכב אוכלוסיית העובדים לקראת הצבת יעדים ויצירת תכנית עבודה לגיוון.

במסגרת יחסי עבודה נצבר מידע אישי רב ורגיש על אודות העובד, על המעביד לאסוף מידע ולעבדו רק לתכלית ראויה העולה בקנה אחד עם התכלית העסקית של המעביד ועם המטרות החיוניות למקום העבודה (או להתבסס על מקור אחר, כגון דרישת גורמי פיקוח מסוגים שונים). לכן על המעסיק להיות מסוגל לספק הסבר משכנע לתכלית איסוף המידע עבור כל פריט מידע שנאסף.

כדי לא להפר את האמור בחוק לשוויון הזדמנויות בעבודה ובחוק להגנת הפרטיות, על המעסיק לעמוד בתנאים הבאים או לבצע את השלבים הבאים (ר' פרק 2, התנעה של תהליך הגיוון):

 • תכנית כתובה לשוויון הזדמנויות או להעסקה מגוונת

 • הסברה לעובדים

 • וולונטריות

 • גישה מוגבלת למידע

 • הפרדה בין הליך איסוף המידע להליך הקבלה לעבודה

 

 

ב. כלים לאיתור מועמדים ולהכשרתם

 

לחברה החרדית

  • תוכנית מפתח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים – הוקמה על ידי תב"ת מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל ונועדה לאפשר לאוכלוסייה החרדית נגישות לשירותי הכוונה למציאת תעסוקה. שמונה מרכזי מפתח הפזורים ברחבי הארץ מאוישים על ידי צוות עובדים חרדים המדריכים ומלווים את העובדים ואת המעסיקים בתהליכי הקליטה. כך הם מבטיחים את הצלחת היקלטותו של העובד לעבודה ואת שביעות הרצון של המעסיקים.
  • מרכזי הכוון תעסוקתי – ממוקמים בירושלים ובבני ברק, שם הטמיעו העיריות את מרכזי מפתח ומפעילות אותן.

 

חברה ערבית, דרוזית, צ'רקסית ובדווית

 • מרכזי הכוון והכשרה ריאן אלפנאר – משרד הכלכלה ומשרד רה"מ חברו לג'וינט ישראל כדי לפתח ולהקים 20 מרכזי הכוון תעסוקתי בחברה הערבית, הבדווית, הדרוזית והצ'רקסית. מרכז ההכוון הראשון במסגרת התכנית הוקם בעיר טירה. המרכזים נותנים לנועצים מענה בנושאי הכוון וליווי לתעסוקה והשלמת השכלה מכוונת-תעסוקה; הכשרות מקצועיות המבוססות על צורכי המעסיק.
 • השמת אקדמאים ממגזר המיעוטים בתעשיית ההיי-טק – IT WORKS וצופן במסגרת הפרויקט הזכייניות IT WORKS באזור המרכז וצופן באזור הצפון נדרשות לאתר, ללוות ולהכשיר סטודנטים ואקדמאים בעלי השכלה טכנולוגית ולבצע להם השמות בתעשייה עתירת הידע. הזכייניות מעניקות למעסיקים ליווי מקצועי בכל שלב בתהליך, החל מאיתור המועמדים, אפיון המשרות, מיון המועמדים, הכשרתם לפי צרכי המעסיק וליווי השמתם בחברות.

 

אנשים עם מוגבלות

 

סיוע וליווי בגיוס מכלל האוכלוסיות המגוונות

 • שירות התעסוקה – שירות התעסוקה מספק למעסיקים שירות מובנה ומותאם לצורך קליטה וגיוס של עובדים מאוכלוסיות מגוונת. שירות מותאם זה כולל ייעוץ וליווי מטעם מומחים בגיוס אוכלוסיות מגוונות, סדנאות לקליטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות וסיוע במימוש התמיכות המוענקות על ידי משרד הכלכלה. כמו כן, במקרים בהם קיים מחסור של עובדים בשוק, מסוגל שירות התעסוקה ליזום ולהציע פתרונות ייחודיים ומותאמים לצרכי המעסיק. שירות התעסוקה מרושת ופרוש ביישובים רבים בארץ, לרבות ישובים בהם פונים מאוכלוסיות מגוונות.

 

ג. תמיכות משרד הכלכלה

משרד הכלכלה תומך בהעסקה מגוונת ובהתמקצעות של עובדים לא-מקצועיים מאוכלוסיות מגוונות ומעודד זאת בערוצי פעולה שונים. בין היתר ניתן לציין

 • תמיכה בהכשרות מקצועית

מסלול להכשרה מקצועית המאפשר לאנשים הזקוקים למקצוע כדי להיקלט בעבודה הולמת לבחור קורס להכשרה מקצועית המתאים לכישוריהם, ושכר הלימוד ממומן בחלקו על ידי משרד הכלכלה באמצעות השובר. בוגרי הקורסים המשתלבים בעבודה בתחום המקצוע הנלמד מקבלים מענק השמה.

קורסים להכשרה מקצועית המתקיימים במסגרת מפעל. משרד הכלכלה מממן את עלות הקורס במלואו כנגד התחייבות המפעיל להשמה של לפחות מחצית מהלומדים בקורס ומשלם בונוס במקרה של השמה גבוהה במיוחד.

מסלול להכשרת עובדים במקום העבודה. במסגרת מסלול זה המעסיקים יכולים לקלוט עובדים חדשים כעובדים מן המניין ולהכשירם במקום העבודה על פי מטלות התפקיד, וההכשרה מתבצעת בעזרת חונך שהמעסיק מקצה. הסיוע שניתן למעסיקים הזכאים הוא מימון חלקי של שכר העובד בתקופת ההכשרה ומימון חלקי של שכר החונך.

מעסיק של עובד עם מוגבלות או מעסיק המבקש לקלוט אדם עם מוגבלות בעבודה יכול לבקש מהמדינה להשתתף במימון ההתאמות הנדרשות בשל מוגבלותו של העובד ומאפייניה ובהתאם לצרכיו של העובד. זאת כדי שיוכל לבצע את תפקידו ולתפקד במקום העבודה כיתר העובדים.

השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, ובהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות הופכת כעבור שנה למענק.

הסיוע ניתן באמצעות השתתפות בעלות שכרם של עובדים חדשים הנקלטים אצל המעסיק למשך תקופה קצובה, בדגש על קליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית בכלל ובפריפריה בפרט ועל שילוב של אוכלוסיות ממגזרים ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך ושל עובדים עם מוגבלות.

כדי לעודד יזמות בקרב בני המיעוטים ועדת המחקר של המדען הראשי מעניקה ​תמיכה לחברות אשר לפחות 33% מהון מניותיהן מוחזק על ידי יזם מקרב האוכלוסיה הערבית, לרבות דרוזים, בדווים וצ'רקסים, ושהוא בעל הרעיון, נמנה על צוות המו"פ בתכנית המוגשת ומועסק על ידי התאגיד במשרה מלאה. היקף המענק המקסימלי לא יעלה על שני מיליון ש"ח. תכנית מענקים דומה קיימת גם עבור יזמים מהאוכלוסייה החרדית.