תקשוב

בסוף 2016 העניק הפורום יחד עם עמותת "מעלה" את אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן.
הזוכה בקטגוריית "העסקת עובדים עם מוגבלות" היא תקשוב-
חברה מובילה בניהול מרכזי שירות ומכירה במיקור חוץ. מוקדי תקשוב הם מוקדים רב-ערוציים, המנהלים קשר עם לקוחות במגוון ערוצי תקשורת.
ב13 מוקדי החברה ברחבי הארץ, מועסקים כ-5000 עובדים. 

בין לקוחותיה ארגונים גדולים ומובילים– קופות חולים, אלעל, מערכת בתי המשפט ועוד.

בנוסף לזכייה באות הגיוון 2016 על העסקת אנשים עם מוגבלות מטעם הפורום ועמותת מעלה, זכתה תקשוב גם בפרס מכובד על מצוינות במשאבי אנוש מטעם העמותה למשאבי אנוש.

אז מהו סיפור הגיוון של תקשוב?

נתחיל מהסוף: מאז הוחלט, בקיץ 2014, להתמקד בהעסקת אנשים עם מוגבלות, מספר העובדים עם מוגבלות הכפיל את עצמו. כיום מועסקים כ- 250 עובדים עם מוגבלות, המהווים 5% מכלל הארגון.
בממוצע כיום, עובדים עם מוגבלות הם בעלי וותק ארוך יותר משמעותית מאשר הוותק הממוצע של כלל העובדים בחברה. מקרב עובדים עם מוגבלות שנקלטים לארגון, 80% נקלטים בהצלחה, ורק 20% עוזבים במהלך שלבי הקליטה הראשונים.

מעבר ליציבות שהושגה במוקדים, וירידה בתחלופה, בתקשוב יודעים כבר להצביע על רווחים חשובים נוספים שמגיעים יחד עם העסקה מגוונת ועם הטמעת תפיסת ההכלה:

  • המנהלים – מחויבים, קשובים ורגישים יותר, פתוחים ללמידה, יוזמים ומובילים.
  • השפעה חיובית על התדמית: חוץ ארגונית ופנים ארגונית.
  • חיזוק מחוייבות העובדים והקשרים עם הקהילה

בעשייה להעסקת אנשים עם מוגבלות אימצו בתקשוב תפיסת עבודה רחבה, המתווה אבני הדרך בתהליך- מיציאה לדרך ועד להשגת היעדים:

רתימת הארגון ופיתוח תפיסה
ההנהלה יצאה בהצהרה לפיה תקשוב לא רק מבקשת להעסיק ולהכיל אנשים עם מוגבלות, אלא אף מבקשת "לפלס דרך" – באופן אקטיבי, לכל אדם, כדי שיוכל להיות מועסק בה. בהצהרה ישנה גם הכרה בערך המוסף של סביבת עבודה מגוונת כחזקה ונכונה יותר לכל אתגר. תפיסה זו באה לידי ביטוי במיומנויות ניהוליות שונות המשלבות רגישות, אחריות חברתית וחוסן ניהולי.

הצבת יעדים
היעדים להגדלת מספר העובדים עם מוגבלות נקבעו לפי שתי מדרגות:
ראשונה – הכפלת היעד ל- 5%  מאוכלוסיית העובדים בארגון תוך שנתיים.
השנייה – תוך ארבע שנים 8% מכלל העובדים בארגון .

יעד נוסף היה הקמת מוקד ייעודי שיעסיק עובדים עם מוגבלות בלבד, ושילוב 40% מהם במוקדי תקשוב בתוך שנתיים. עובדת המוקד, שהוקם לפני כשנה בשיתוף עם עמותת "אנוש", נקלטה לאחרונה כעובדת מן המניין במוקד זימון תורים עבור קופת חולים.

על מנת לוודא עמידה ביעדים נבנתה תשתית מדידה ובקרה.

כתיבה והטמעת נוהל ותשתית מדידה – בכדי לייצר סטנדרטיזציה באתרי תקשוב השונים,  נכתב נוהל עבודה שמעגן את כל שלבי חייו של העובד בארגון ואת תחומי האחריות של כל הגורמים המלווים בכל שלב. הנוהל מגדיר ליווי שוטף של מחלקת מש"א בכל השלבים וביצוע התאמות נדרשות בכל אחד מהם .

 

כדי להתאים את המבנה הארגוני לתהליך מונתה במחלקת משאבי אנוש ממונה ראשית לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלויות. לאחר מכן, מונו ממונים מקומיים בכל אתרי תקשוב, אשר אמונים על קידום תחום זה באתר, ויהוו מומחים להיוועצות עבור הגורמים המלווים באתר.
הממונים האתריים הוכשרו לתפקידם ע"י משרד הכלכלה ו'תב"ת'.
מעבר להובלה ובקרה על התהליך ותכלול הפעילות באתר, תפקידם הוא גם סגירה של מעגלי משוב, הפקת לקחים ולמידה ממקרה למקרה.

PicMonkey Collage

פותח מערך הדרכה לסיוע לגורמים השונים בשילוב מוצלח של עובדים עם מוגבלות.
לכל קבוצה העוסקת בתעסוקת עובדים עם מוגבלות (מנהלים מלווים, אנשי גיוס, ממונה אתר) נערכו הכשרות ונכתבו ערכות הדרכה וליווי הכוללת כלים רלוונטיים למילוי תפקידה.
הערכה הייעודית למנהלים המלווים, למשל, כוללת בנק של דילמות מקצועיות ודרכי התמודדות, נהלי החברה, והסבר על מעקב השתלבות העובד.

ערכת הגיוס, כוללת חוברת 'מפתח להצלחה'  – איתור, מיון וגיוס מועמדים עם מוגבלות,  פורמט לשאלון פרטי מועמד, טלפונים וכתובות לייעוץ ותמיכה, ריענון נוהל העסקת עובדים עם מוגבלות ועבודה עם דו"ח המעקב.

 

כחלק מתפיסת ההכלה, מושם דגש רב על מיומנויות הניהול הרכות.
מנהלים נמדדים על אמפתיה, רגישות, אחריות חברתית, פניות לפרט ועוד- במסגרת הערכת עובדים וסקר עמדות.
על מנת לשכלל את המיומנויות הללו, נוצרו קבוצות עמיתים לבעלי התפקידים השונים, המאפשרות שיתוף בדילמות, במידע ובאתגרים הייחודיים הכרוכים בהעסקת עובדים עם מוגבלות.

>>לצפייה בעוד כלים של תקשוב לניהול הגיוון – מתוך המועמדות לאות הגיוון