LockheedMartin

הלקוחות של Lockheed Martin Space Systems הם ארגונים בעלי משימות שאפתניות הדורשות מענה טכנולוגי חדשני. הפרוייקטים של NASA, או הלקוחות הממשלתיים או הצבאיים של לוקהיד, הם בעלי השפעה עצומה על האנושות בתחומי המדע, הביטחון, התקשורת, הניווט ועוד. למשל, בפרוייקט ORION בונה החברה עבור NASA את רכב החלל איתו ינחתו בני אדם לראשונה על מאדים. בהתאם, חדשנות נמצאת בלב העשייה בלוקהיד מרטין, מאחר והיא הכרחית לחקירת מרחבים לא נודעים.

לצד הטמעת חידושים טכנולוגיים המאפשרים תכנון יעיל ומזורז של המוצרים, נודעת בלוקהיד מרטין חשיבות רבה לגיוון ההון האנושי כזרז לפיתוח ולחדשנות במחלקות ההנדסה ובמחלקות התפעוליות. לדברי Brynn Watson, סגנית נשיא בחברה, האחראית על כ- 5,000 אנשי צוות, כוחן של הטכנולוגיות החדישות בשלבי התכנון והייצור בכך שהן מאפשרות לאנשים לתקשר ולשתף פעולה בצורה טובה יותר:

"These new digital capabilities are powerful, but we always emphasize that the power is going into the hands of the people who use them enables them to be more innovative, because it allows them to collaborate, simulate, create, communicate, and incubate ideas"

לדבריה, יצירתיות תלויה בחליפין עשיר של מידע ודעות. בפרט, ניתן דגש על הקשבה יעילה ללקוחות ובין אנשי הצוות בזמן שמעלים רעיונות.

Lockheed

 

בהתאם לרעיונות אלו, הגדרת הגיוון בלוקהיד מרטין היא יצירת צוות המעודד את האינדיוידואל להשיג את הצלחת המשימה (mission success). ממש כמו המערכות שהחברה מהנדסת, כל אחד מהחלקים (הפרטים) צריך לפעול ביחס לחלקים (פרטים) נוספים וביחס למשימה כולה, אחרת, בפשטות, הדברים לא יעבדו. מה שמאפשר זאת, היא סביבת עבודה המכילה את כל הפרטים בה.

 

גיוון והכלה מוגדרים כיעדים עסקיים בחברה, וכל המנהלים עוברים הכשרות כדי להשתפר להשיג את היעדים הללו. כדי להבטיח שיפור לאורך זמן ועמידה ביעדים העסקיים, לוקהיד מרטין אימצה מודל המאפשר שפה משותפת לתחום הגיוון וההכלה ולכן מאפשר סטנדרטיזציה והטמעה של הBest practices ברחבי הארגון.

מודל הבשלות בגיוון Diversity Maturity Model) DMM) אומץ מתחום הנדסת התכנה והוא מאפשר שיפור והתקדמות בגיוון ובהכלה בארגון לאורך הזמן. בכל שנה ניתן ציון לחברה כולה וליחידותיה, על ביצועיהן בגיוון והכלה, הציון נע בין אחד (רמה בסיסית) לחמש (הכלה מוטמעת וממוסדת). הציון מתבסס על תפישות העובדים, תהליכים עסקיים ואקלים ארגוני. בנוסף להערכה המתקבלת ממודל הבשלות בגיוון מנותח גם מידע דמוגרפי וכן מידע מסקרי משוב ארגוניים. ההערכה השנתית משמשת לאיתור הזדמנויות לשיפור לקראת התקופה הבאה.

מקורות:

https://lockheedmartinjobs.com/pdfs/DiversityIncludesYou.pdf

https://hbr.org/2015/06/a-look-inside-lockheed-martins-space-age-operations