Accenture

לקראת כנס המליאה השמיני של הפורום אשר יעסוק בנושא יישום צו ההרחבה להעסקת אנשים עם מוגבלות (ניתן להירשם כאן בקישור), החלטנו הפעם לספר על חברת Accenture, אשר מפעילה ברמה הגלובלית ובסניפיה בעולם כלים ותכניות שונות לעידוד שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה והטמעת ההתאמות הנדרשות עבורם. לפני שנצלול לפרטים, נביא רקע קצר כהכרות עם החברה ועם מנהלת הגיוון העולמית שלה:

Accenture מסייעת לחברות וארגונים רבים מסביב לעולם להעריך ולמקסם את ביצועיהם ולהגשים את חזונם. החברה מטייבת את התפוקה והיעילות של הלקוחות על ידי שיפור תהליכים והטמעת טכנולוגיה ואף מפעילה בעצמה במיקור חוץ חלק מתהליכי הייצור של הלקוח. בשורה התחתונה מסייעת החברה ללקוחותיה, חברות וממשלות, להפוך לארגונים בעלי ביצועים גבוהים. עקרונות היסוד של Accenture עולים בקנה אחד עם סדר יום של גיוון. בין היתר: יצירת רשת גלובלית, יצירת ערך ללקוח בכל נקודה בעולם, העסקת הטובים ביותר, כבוד לפרט, יושרה וערכים נוספים שמקפלים בתוכם ערכים שיישומם הוא יישום של ערך הגיוון הלכה למעשה.
מנהלת הגיוון של החברה, נלי בורירו, הצטרפה לחברה בשנת 1986 ובשנת 1993 יצרה ומלאה את תפקיד הגיוון הראשון בה. כשהיא נשאלת לגבי אופן המיפוי של עובדים מגוונים בארגון, תשובתה מאפיינת את תפישת הגיוון שלה כמנהלת גיוון בחברה גלובלית: "שאלנו את מה שניתן על פי החוק ואז היינו מאד יצירתיים כדי לאסוף את שאר האינפורמציה". לתפישתה, בכל מדינה בה הארגון פועל יש להבין מהם האתגרים המקומיים היחודיים לגיוון, מעבר לאתגרים הגלובליים, כמו קידום נשים בהנהלה.
בנוגע להעסקת אנשים עם מוגבלות, ניתן למנות מספר כלים ותכניות. תכנית ‘Sin Barriers’ – 'ללא מחסומים', המופעלת בסניפי החברה בארגנטינה ונועדה לשלב אנשים עם מוגבלות. הרעיון הוא לראיין ולבחון אדם על פי המיומנויות והמוטיבציה שלו, ולבחור לפיהן את התפקיד אליו ימונה, תוך ביצוע התאמות נדרשות. וועדה בהשתתפות עובדים מכל יחידות הארגון מתכנסת אחת לחודש כדי להציף חסמים ולדון בפתרונות שיקדמו את הפרוייקט. בצרפת החברה מפעילה 'קו חם' דרכו אנשים עם מוגבלות יכולים להתייעץ באופן אנונימי על נושאים הקשורים לזכויויהם. בהודו מועברים שיעורים און ליין המלמדים אנשים עם מוגבלות וקולגות להתגבר על חסמים במקום העבודה בין אם על ידי הצגת סיפורי מקרה מעוררי השראה ובין אם על ידי מתן כלים מעשיים. החברה מפעילה ברמה עולמית כלי בעזרתו יכול עובד עם מוגבלות או עמיתו לבקש התאמות נדרשות. מדובר במסלול ברור ונגיש, –הנושא מבוצע ביעילות רבה ותוך חיסכון במשאבים. ברמה העולמית החברה מציינת את היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות ויחד עם שותפיה המקומיים – לקוחות עסקיים וגופים נותני טיפול – Accenture משתפת פעולה לאורך השנה כדי להוציא לפועל פעילויות ליצירת מודעות ולקידום הנושא.

מומלץ לצפות בסרטון ראיון עם מנהלת הגיוון נלי בורירו, בסרטון על תכנית ‘ללא מחסומים' ולקרוא חומר נוסף באתר החברה ובראיונות שונים עם מנהלת הגיוון:

https://www.youtube.com/watch?v=juxUS-mEtuI
https://www.accenture.com/us-en/company/people/diversity/Pages/video-library.aspx#pwd
https://www.accenture.com/us-en/company/people/diversity/Pages/persons-with-disabilities.aspxhttps://www.diversityinc.com/nellie-borrero/https://www.littlepinkbook.com/nellie-borrero-managing-director-global-inclusion-and-diversity-accenture/