מועמדות 2019, עיקרי היוזמה:

ווסטרן דיגיטל ישראל מקדמת גיוון בתעסוקה תוך מיקוד באוכלסיית נשים, ערבים וחרדים –
עם תכניות לעידוד הדור הבא, על מנת לכוון ולקדם שוויון הזדמנויות ועתודת מועסקים בתעשייה מאוכלוסיות מודרות אלו.

כלים מובילים בשילוב אוכלוסיות גיוון בווסטרן דיגיטל:

  • מתן הדרכות על הטיות בלתי מודעות למנהלים מגייסים
  • התקשרות עם ארגונים מתמחים בקידום תעסוקתי לאוכלוסיות מגוונות
  • צוותי  ERG  גלובליים לקידום קבוצות מודרות בחברה
  • פערי שכר נבדקים על בסיס שוטף
  • מינוי סמנכ"ל גיוון היושב במטה בארה"ב ואחראי על קידום גיוון תעסוקתי ברמה הגלובלית, בכל אתרי החברה.
  • תכנית בוטקאמפ לחרדיות להשתלבות בעבודה בחברה, תוך יצירת חוויה מכלילה ושיח פתוח על האתגרים בהשתלבות
  • השתתפות בתכניות בתיכונים ובמוסדות לימוד בחברה הערבית והחרדית, במטרה לקדם את הבחירה של הבוגרים במקצועות ההייטק, ובכך לתרום להשתלבותם באקו סיסטם כולו.