מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

FC Flying Cargo פועלת לגייס עובדים מכלל הקבוצות בחברה הישראלית, תוך יצירת גמישות מקסימלית לקליטתם ושימורם בארגון.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון ב-FC:

  • מתקיימות הדרכות בתחום הגיוון התעסוקתי עבור מנהלים.
  • התאמות בתהליכי הקליטה, דוגמת ויתור על מבדקים סטנדרטים בגיוס עובדים מתמודדים (מוגבלות בתחום בריאות הנפש).
  • תקנים מיוחדים לקליטת עובדים עם מוגבלות