מועמדות 2019, עיקרי היוזמה:

חברת ECI מאמינה בקידום היכולת להכיל מגוון רחב ככל האפשר של בני אדם המגיעים מאוכלוסיות ומתרבויות שונות. דרך גמישות מחשבתית, ופתיחות שואפת החברה להגיע לשיתוף מלא של כל אדם בעשייה, מתוך כבוד והערכה ותוך שמירה על זכותו למיצוי עצמי, להזדמנות שווה ולהתקדמות.

כלים בשילוב אנשים עם מוגבלות ב-ECI:

  • מינוי אחראית מטעם החברה לתחום העסקת אנשים עם מוגבלות
  • קביעת יעדים לגיוס ובקרה עליהם
  • בחינת והתאמת נהלי הארגון לעובדים עם מוגבלות
  • הדרכה לאנשי מש"א ומנהלים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות
  • העדפה בקבלת אנשים עם מוגבלות למשרות שהוגדרו מראש