מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

כחלק מחברת "קורנינג" העולמית רואה החברה בגיוון ערך מרכזי להשגת חברה שוויונית ובעלת ערכים למתן הזדמנות שווה לכלל האוכלוסיות וללא אפליה מגדרית

כלים מרכזיים בשילוב אוכלוסיות גיוון:

  • מינוי רכז גיוון
  • הקמת ציוותי משימה לנושאי גיוון ודיווח לפורום EMEA