עיקרי היוזמה, שנת 2020:

חזון כולל של ראיית יופי בכל אישה ובכל גיל. דגש מיוחד על מתן הזדמנויות תעסוקתיות משמעותיות להעסקת עובדים בגיל השלישי, בדגש על נשים. החברה משלבת בין הצורך העסקי שלה לבין מתן מענה לצורך חברתי מהמעלה הראשונה.

כלים מובילים בשילוב עובדים מגוונים בלוריאל:

  • מינוי סמנכ"ל חבר הנהלה האחראי לנושא הגוון וההכלה Diversity & Inclusion (כחלק מעבודתו), כולל הטמעת מדיניות גלובלית בנושא.
  • ביצוע social audits (מבדקים חברתיים) – לספקים של החברה, בכפוף למדיניות לפיה החברה לא עובדת עם ספקים שאינם עומדים בקריטריונים החברתיים/אתיים שהציבה.
  • ביצוע התאמות בתהליכי הגיוס והמיון
  • התקשרות עם ארגונים המתמחים בגיוון
  •  קיום סדנאות ייעודיות לעובדי החברה בנושאי גיוון והכלה
  • תקשורת פנים ארגונית –  דגש על תקשורת פנים שמדגישה היבטי גיוון והכלה, הדגשת ימים בינלאומיים, הנגשת חומרים בנושא מהעולם ועוד.