חברת CGS פועלת לגיוס עובדים על פי התאמה מקצועית ובדגש על עידוד שוויוניות.
החברה מצטיינת בשיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים המתמחים בקידום תעסוקה מגוונת: מכללת גל, טק קריירה, IT WORKS, ארגון בעצמי, שיקום אחר, והדרת, עבודה נגישה – הם רק חלק מהארגונים השייכים לרשת התומכת. עוד מהלכים שנוקטת החברה כדי לקדם גיוון: הדרכות מנהלים קולטים לגבי ערכי הגיוון של החברה (דוגמת: ערך הכבוד ההדדי , סביבת העבודה המגוונת -סבלנות וסובלנות כלפי האחר) וגמישות בשעות העבודה (עובד מבוגר בן 65 עובד במסגרת של משמרת בת 4 שעות שנפתחה עבורו במיוחד).
על אף גודלה הבינוני-קטן של החברה, הנהלת CGS מגוונת באופן מיוחד והיא פרי של עבודה והתכוונות; נמצאים בה עובד עם מוגבלות, מדריך ראשי שהינו חרדי, ראש צוות יוצא אתיופיה וראש צוות שהוא עולה חדש מרוסיה.