מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

החברה רואה חשיבות רבה בגיוון תעסוקתי, תוך מתן הזדמנות לאוכלוסיות מגוונות  אשר נמצאות בתת ייצוג בשוק העבודה.

בהתאם לכך פעלנו בשנה האחרונה בדגש על גיוס, קליטת והתאמת הסביבה הארגונית  עובדים עם מוגבלות. הן עבור עובדים חדשים והן עבור עובדים קיימים אשר הפכו לבעלי מוגבלות במהלך עבודתם בחברה

כלים מובילים בשילוב אוכלוסיות גיוון בכ.א.ל:

  • התאמת מוקד שירות ומכירה לאורח החיים של נשים חרדיות
  • מינוי של אחראית תעסוקת עובדים עם מוגבלויות, תוך תקשור המינוי ברמה פנים ארגונית
  • התאמת תהליכי גיוס ומיון, הכשרה וחניכה לאנשים עם מוגבלויות
  • ליווי של האחראית על תעסוקת עובדים עם מוגבלויות במהלך העבודה.
  • קבלת סיוע ממקורות גיוס מגוונים, וכן ממרכז הסיוע למעסיקים של משרד הכלכלה
  • הנהלת החברה ממחויבת לנושא ועברה הדרכה בתחום על ידי גורמי מקצוע, כמו גם כלל עובדי אגף משאבי אנוש.