מועמדות 2018, עקרי היוזמה:

בתהליך המיון  בחברה אין כל חשיבות למוצאו של העובד או לגילו.

כלים מובילים בשילוב מבוגרים בתעשיית אבן וסיד בע"מ:

  • התאמה של היקף המשרה והפחתת משמרות בהתאם לצורכי העובד
  • משרות מסוימות מסומנות מראש עבור עובדים מבוגרים יותר