מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

תנובה פועלת להעמקת התרבות הארגונית המוקירה את השונוּת והשוויוניות, מוקיעה גילויי אי-סובלנות ואפליה על רקע מגדרי, דתי, לאומי, עדתי, גילאי ואחר. פעילות זו כוללת הדרכה  והסברה וכן התייחסות מפורשת בקוד האתי, והיא מופנית לכלל העובדים והמנהלים. החברה מעודדת העסקת עובדים ומנהלים מאוכלוסיות המתמודדות עם חסמים מיוחדים בשוק העבודה, בתפקידים ההולמים את כישוריהם, ומעודדת  את קליטתם המוצלחת בחברה. פעילות זו כוללת הפניית משרות פתוחות לאוכלוסיות מגוונות, הכשרה ייעודית של מערך הגיוס והקליטה, וליווי מעצים של עובדים אלה בתקופה הראשונה לעבודתם.

תנובה מכבדת את הצרכים התרבותיים, הדתיים והפיזיים של כל עובדיה, ומבצעת התאמות, במידת האפשר, לצרכים מגוונים אלו במטרה לאפשר עבודה מיטבית ורווחה אישית.

תנובה משתפת פעולה עם ארגונים וולונטריים הפועלים לקידום המטרות המפורטות במדיניות זו

בשנים האחרונות הוחלט בתנובה להתמקד באופן מיוחד באוכלוסיות הבאות : קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות  קידום העסקת עובדים מהחברה הערבית, בדגש על אקדמאים בתפקידים בכירים

כלים מובילים בשילוב אוכלוסיות בתנובה:

  • בעלת תפקיד מוגדרת לנושא הגיוון, מדווחת לסמנכ"ל מש"א ולראש אגף התקשורת
  • הוקמה וועדת היגוי לנושא גיוון, בראשה סמנכ"ל מש"א. הוועדה מתכנסת אחת לחודש
  • נושא הגיוון זכה להתייחסות מפורשת בקוד האתי של הארגון
  • מערך הגיוס והקליטה עובר הדרכות ייעודיות בנושא הגיוון
  • במסגרת הכנסת שינויים והתאמה של תהליכי גיוס הותאם תסריט הראיון הטלפוני;
  • מרכזי הערכה מוחלפים בראיונות אישיים או במרכזי הערכה ייעודיים לחברה הערבית
  • ביצוע מבחנים ממוחשבים גם בשפה הערבית
  • עובדים מגוונים הנקלטים בארגון מקבלים ליווי בתקופת עבודתם הראשונה.
  • מתן מענה בתחום הכלת עובדים מגוונים, הן דרך ליווי צמוד של מנהלת מש"א ומנהלים בשטח והן של הפעלת תכנית מנטורינג לעובדים במטרה ללוותם בהתפתחות ובקידום מקצועי.

תנובה זוכה בקטגוריה של העסקה רב תרבותית לשנת 2020