מועמדות 2018, עקרי היוזמה:

חברת ש. ונציה חורטת על דגלה מתן יחס שווה בין שווים עם רגישות לאדם באשר הוא אדם, וחותרת לשילוב עובדים מכל המגזרים במערך העבודה בחברה.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון

  • החברה בקשר עם ארגון המתמחה בגיוס וליווי העובדים