מועמדות 2020, עיקרי היוזמה

נושא הגיוון וההכלה נמצא ביעדים האסטרטגיים של קבוצת שטראוס (על חברות הבנות והמיזמים המשותפים) ובשטראוס ישראל בפרט כבר למעלה מעשור. שטראוס רואה בגיוון תנאי להצלחתנו, ליכולת שלנו לפגוש את צרכי השוק ומהווה חלק מהמחויבות שלנו לייצר תרומה חיובית לחוסן החברתי כלכלי של המדינה שלנו.

כחלק מתפיסה זו, ההתייחסות לגיוון עברה מאחריות חברתית לצורך עסקי, ומיעדי HR ליעדי העסק.

כלים מובילים בשילוב עובדים מגוונים בשטראוס:

 • ועדת היגוי ארגונית הכוללת נציגות של כלל החטיבות ובשותפות מנהלים בכירים המתכנסת אחת לרבעון ודנה בדילמות שעולות במהלך העבודה השוטפת. בנוסף, חברי הוועדה אחראים על הטמעת הפעולות בחטיבות שלהם.
 • הדרכות עומק בנושא תפיסה לאוכלוסיות המהוות סוכני שינוי מרכזיים בארגון, דוגמת קהילת מש"א, חברי ועדת ההיגוי וחברי הנהלות החטיבות
 • שבוע "חוגגים גיוון"- מסביב ליום האשה הבינלאומי ערכנו מגוון אירועים תחת המיתוג 'חוגגים גיוון' על מנת לחבר את העובדים לרוח, תרבות ולהזדמנויות הטמונים בגיוון ולעודד את מגוון הקולות בחברה
 • שולחנות עגולים עם מנהלים ועובדים בנושא גיוון ומנהיגות מגוונת
 • מדידה של תחושות גיוון והכלה בסקר הארגוני השנתי
 • התאמות ונהלים בנוגע לתהליכי הגיוס והכשרה של צוות הגיוס לניהול ראיון רב תרבותי
 • התאמות בתהליכי רווחה בשני היבטים עיקריים:
  o הטבות ייעודיות לחברה הערבית כמו מופעי תרבות ייעודים, מתנות לחגים וברכות
  o פעילויות לכלל החברה שנועדו להעמיק את ההיכרות עם החברה הערבית מתוך הבנה שהיכרות היא שלב ראשון להפחתת חסמים.
  o ציון כלל החגים בחברה בהיבטי תקשורת ורווחה