מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

רוח נשית מאמינה שהמרקם האנושי של המועסקות צריך לייצג את החברה הישראלית על כל גווניה; מגוון גילאים, רקעים, עדות, דתות ומגזרים.

כלים מובילים בשילוב עובדים מגוונים ברוח נשית:

  • הכשרה בנושא כשירות תרבותית לכלל העובדים
  • בדיקת שכר אל מול המקובל בעמותות וארגונים דומים
  • מדיניות שכר לא מפלה, אלא כזו המתבססת על כישורים, ותק והתאמה