מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

בקבוצת ניסטק מגוון רחב של עובדים ממוצאים שונים. החברה שמה דגש על גיוס עובדים מעל גיל 60 ועובדים בני העדה האתיופית, ומתאימה את הליכי הגיוס, התגמול והיקפי המשרות ליעד זה.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • בקבוצת ניסטק מגוון רחב של עובדים ממוצאים שונים, וכן עובדים רבים שגילם מעל 60. כמחצית מעובדי הקבוצה הינם מהחברה הערבית.
  • החברה מעניקה הדרכה בשפה ערבית, על מנת להקל על השתלבותם של העובדים מהחברה הערבית.
  • ניתנת גמישות בסוג התעסוקה עבור עובדים עם מוגבלות
  • פנסיונרים משולבים בעבודות ייצור ובמחסן, בהיקפי משרה גמישים
  • החברה מחלקת אותות הוקרה לעובדים מצטיינים מהעדה האתיופית, במטרה לעודד קידום.