מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

נושא הגיוון בקבוצת חבר הינו חלק מהתרבות הארגונית מאז ומתמיד. בשל העובדה שגיוון מהווה חלק מהותי בחברה, המנהלים ערוכים לקלוט כל עובד מכל מגזר ומכל גיל. כפועל יוצא מכך, תהליכי הקליטה שלהם בארגון מוצלחים והם משתלבים היטב.