מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

עבודה משותפת זה לצד זה של אנשים עם מוגבלות ופנסיונרים עם שאר עובדי החברה