מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

פעמית רואה באחריות חברתית מרכיב משמעותי בפעילותה העסקית ובתרבותה הארגונית ומאפשרת בכל נושא שבו יש יכולת עשיה לקיים ולעשות.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • הצבת יעד פנימי לגיוון של 10% מכוח העבודה.
  • שותפות עם "המכללה" בקורס ייעודי להכשרת יועצות מכירה והכשרה ע"י לנשים שיצאו ממעגל הזנות ואלימות במשפחה
  • הקמת מרכז מע"ש בתוך המרכז הלוגיסטי של החברה, בו עובדים אנשים עם מוגבלויות