מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

פייסבוק מחויבת למתן הזדמנות שווה לכל המועמדים והמועמדות להתמודד על התפקידים בחברה ולהרגיש חלק מסביבת עבודה תומכת. לצורך כך, מתאימה החברה  את תהליכי הגיוס והמיון שלה וכן את סביבת העבודה, וזאת על מנת לאפשר לכל אחד ואחת להרגיש שייכות ולקחת חלק.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • מיפוי צופה גיוון עתידי – הארגון מודד את כמות האנשים מקרב קבוצות הגיוון הבאים עמו במגע בכלל מאמצי הגיוון.
  • מחויבות ארגונית לקיום מספר אירועים/יוזמות מידי שנה לכל אוכלוסיית יעד.
  • מינוי של שני אחראי-על לתחום הגיוון. בנוסף יותר מעשרה אנשים בארגון שעובדים באופן אקטיבי על גיוון, מעבר לתפקיד הרשמי שלהם.
  • שילוב מראיינת אשה בראיונות של נשים
  • קיום האקאתון ראשון מסוגו בארץ עם הקהילה החרדית (בשיתוף עם קמאטק).