מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

בד.נ.א של פוליכד אנו דוגלים במתן שוויון הזדמנויות לאוכלוסיות בייצוג נמוך באוכלוסיה. הגיוון הוא חלק בתוך התרבות הארגונית בפוליכד מזה 20 שנה. ואנחנו גאים וחוגגים את השונות בארגון על בסיס יומיומי.

כלים מרכזיים בשילוב אנשים עם מוגבלות בפוליכד:

  • גמישות בהיקף העסקה והמשמרות על מנת להתאים לצרכים של האוכלוסיות המגוונות
  • נבנתה מחלקת שרוול ייעודית לאנשים עם צרכים מיוחדים שתנאי העבודה, הקצב והמיומנויות הנדרשות מותאמים לאוכלוסייה זו
  • מנהלת מש"א מלווה באופן אישי כל מנהל הקולט עובד מאוכלוסיה מגוונת