מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

תאגיד השידור הישראלי חרט על דגלו את ערך הגדלת הגיוון, כולל ייצוג לאנשים עם מוגבלות, גיוון דתי (יהודים חרדים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים) גיוון תרבותי (יוצאי אתיופיה, יוצאי חבר העמים, תושבים מהפריפריה וקהילת הלהט"ב), תוך מתן דגש על גיוון מגדרי לרבות בתפקידי הנהלה בכירים. התאגיד פועל לקדם ולשמר את הייצוג ההולם של האוכלוסיות השונות לעיל, הן בקרב עובדי התאגיד והן בשידורים, כאשר מועצת התאגיד קבעה בהחלטתה כי האג'נדה המובילה לשנה החולפת היא נגישות והנגשה

כלים מרכזיים בשילוב אוכלוסיות מגוונות בתאגיד:

  • תכנית עבודה להגברת הגיוון בתאגיד המבוססת על מחקר ייעודי, שמטרתה לשקף את המגוון הישראלי
  • חזון של שיקוף רב התרבותיות של החברה הישראלית על המסך
  • תכנית ייעודית לשילוב אנשים עם מוגבלות: הכשרת מנהלים, כלים למניעת אפליה, כלים לביצוע ניוד, חניכה, תמיכה וליווי
  • עבודת הנגשה מקיפה של תכני השידור לאנשים עם מוגבלות, אירועי האירוויזיון והבחירות כדוגמאות בולטות אשר כללו: האקתון והקצאת ערוצים מונגשים בשפת הסימנים, תיאור קולי, פישוט קולי
  • כלל חטיבות התאגיד התגייסו להעלאת המודעות ליום שוויון הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות בדצמבר 19

זוכה אות הגיוון להעסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2020