מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

עמותת עלם, חרטה על דגלה את עקרון הפעילות הרב תרבותי, כחלק אינטגרלי מעקרונותיה. עקרון זה נובע מתפיסה מקצועית כי על מנת להגיע לבני נוער בסיכון ממגזרים שונים, יש לדבר אל כל מגזר בשפתו ובהתאם לעקרונותיו התרבותיים. בהתאם לכך, העמותה מגייסת עובדים השייכים לאותם מגזרים כדי להבטיח עבודה מיטבית עם בני הנוער. מצד שני, העמותה תופסת את הגיוון התרבותי כאמצעי להעמקת מקצועיותה מתוך שיח ולמידה הדדית מתמשכת בין מגזר למגזר.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • מענים מותאמי תרבות עבור בני נוער מהחברה הערבית, הבדואית והחרדית, הכוללים מרכזי נוער ייחודיים המופעלים על ידי עובדי נוער מאותן אוכלוסיות, ושילובם בצוותי השטח והניהול של העמותה.
  • הצבת יעד מוגדר להעמקת מדיניות הגיוון בקרב עובדי ומתנדבי העמותה, בהתאמה לאוכלוסיות היעד השונות.
  • קיום ימי עיון והכשרה מתמשכים אודות עבודה רב תרבותית עם נוער וצעירים במצוקה.
  • למידה ושיתוף פעולה עם ארגונים העוסקים בתחומי המגזרים בהם פועלת העמותה