מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

בסודה סטרים גיוון הוא דרך חיים והעסקה מגוונת היא תפיסת העבודה המובילה את הארגון. בחברה עובדים בכל הגילאים, מכל המגזרים והקהילות. לצד המגוון הדתי והתרבותי החברה מעסיקה נשים וגברים ושואפת לאיזון מגדרי חוצה מפעלים ותפקידים. סודה סטרים מקדמת העסקה של אנשים עם מוגבלויות, מתוך הבנה כי סובלנות והקניית תודעת מגוון משרתות לא רק את ערכי החברה אלא מהוות עבור העובדים מקורה לצמיחה ברמה האישית והצוותית.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • כל התקשורת הארגונית מתבצעת בשפות שונות.
  • במסגרת הכשרות ניהוליות מתקיים פאנל בנושא רב תרבותיות בו לוקחים חלק עובדים מכלל המגזרים.
  • קיים שיתוף פעולה יומיומי עם מגוון ארגונים המתמחים בהעסקת אוכלוסיות מגוונות
  • פתיחת קו אמהות יציב אשר מאפשר לאמהות לשלב בין הטיפול בילדיהן לבין עבודה במפעל.
  • קידום עובדים לתפקידי ניהול מכלל המגזרים.