מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

קיימת בארגון תורה שבעל פה שמעוגנת בהסכמי עבודה קיבוצים וכן במסורת בת – 90 השנה בחברה לפיה החברה מחזקת ומטפחת את עובדיה הותיקים והמבוגרים ורואה בניסיונם ובמומחיותם משאב.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • העסקת עובדים מבוגרים כחלק מחזון ארגוני הרואה בהם משאב בעל ערך וניסיון משמעותי
  • העסקת עובדים עד גיל הפרישה, ובתפקידים טכניים אף מעבר לגיל זה
  • הקצאת 2 עובדות רווחה של החברה, המסייעות לעובדים במהלך עבודתם ולקראת פרישה בערוצים שונים, לרבות קורסי פרישה, מציאת מקומות התנדבות למעוניינים ושילוב בפעילות חניכה פנים מפעלית.