מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

נוקיה העולמית מתייחסת לנושא השוויון וההכלה כאחד מהערכים המרכזיים של החברה, ובהתאם לכך מקצה משאבים רבים על מנת לצמצם פערים ולתת הזדמנויות שוות לכלל האוכלוסיות

כלים מרכזיים בשילוב אוכלוסיות מגוונות בנוקיה:

  • מבוצעות הדרכות שוטפות לכלל העובדים והמנהלים בנושא גיוון תעסוקתי והכללה במקביל להדרכות ייעודיות לצוותים העוסקים במיון גיוס וקליטה והדרכות ייעודיות לכלל המנהלים בנוקיה.
  • פיתוח לומדות בנושא גיוון והכללה שהן מנדטוריות לכל עובדי נוקיה.
  • הקמת קבוצה על ידי העובדים במטרה לוודא שנשים מקבלות ייצוג והזדמנויות שווה בכל דרגי הארגון והתפקידים. בשנת 2018 הוקמה אנטנה מקומית בישראל בה שותפים עובדים ועובדות מהיחידות שונות בישראל.
  • הקצאת תקציב ייעודי לצמצום פערי שכר בין גברים לנשים