מועמדות 2019, עקרי היוזמה:

המוזיאון, כחלק ממדיניות ההעסקה שלו, מעסיק אנשים עם מוגבלות, בדגש על מתמודדים נפשית. מהלך הגיוס והמיון מתבצע בסיוע של עמותות שעוזרות לאתר מתמודדים המעוניינים לעבוד במוזיאון. רובם המכריע של המועסקים נשארים לעבוד במוזיאון ומשמשים בתפקידים מגוונים.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • מינוי מנהל אחראי על העסקת עובדים עם מגבלות
  • גיוס ומיון בעזרת עמותות המסייעות למתמודדים נפשית למצוא עבודה
  • העסקה של עובדים מעל גיל 60 ואף מעל גיל פרישה במחלקת הביטחון של המוזיאון
  • התאמת סביבת העבודה, מבנה המשמרות וסוג המשרה לצרכי המתמודדים
  • ליווי צמוד של המועמד לאחר קליטה למניעת נשירה עקב לחץ.
  • עזרה בהכשרה של מתמודדים על ידי תהליך התנסות מלווה בעבודה.