מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

לחברה יש מדיניות של העדפה מתקנת לאנשים מאוכלוסיות מגוונות, ולכן גייסה לשורותיה חרדים, אנשים מבוגרים ואנשים עם מוגבלויות.

כלים מובילים בשילוב עובדים מגוונים בטרגט:

  • גיוס עובדים דרך קורסי הכשרה המיועדים לאנשים עם מוגבלויות, לדוגמה קורס בדיקות תוכנה שמקיימת עמותת itworks.
  • לחברה אין משרדים משלה, כך שחלק מהאנשים עובדים מהבית וחלק אחר באתר של לקוחות החברה. מי שעובד מהבית מקבל ציוד התואם את צרכיו.
  • אחריות על גיוס עובדים מגוונים נמצאת אצל מנכ"ל החברה ומנהל הפיתוח העסקי שלה.
  • שיתוף פעולה עם הלקוחות של החברה בקידום הנושא הגיוון.