מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

  • הקמת ועדת היגוי בראשות הסמנכ"לית למש"א, לקידום הגיוון התעסוקתי בחברה. נעשית פעילות ענפה של התאמות ייעודיות וקידום הנושא בתהליכים ארגוניים
  • הכשרת מגייסים בנושא גיוון תעסוקתי, מינוי focal point למיון אוכלוסיות הגיון
  • פעולות מוכוונות באקדמיה החרדית: פתיחת תוכנית ראשונה מסוגה לחינוך טכנולוגי בבית ספר חרדי, ביצוע ירידי גיוס/ימי זרקור ייעודיים בקמפוסים החרדיים, ביצוע סיורים בתעשייה האווירית לסטודנטים חרדים.
  • מינוי גורם מקצועי פנים ארגוני עבור כל אחת מאוכלוסיות הגיוון האחראי על קידום תהליכי קליטה והשתלבות מיטביים.
  • פורסם נוהל קליטה פנימי של אנשים עם מוגבלות המפרט את תהליך הקליטה המיטבי עבור אוכלוסייה זו.
  • ביצוע מהלך למיפוי של כלל אוכלוסיות הגיוון הקיימות בחברה .
  • בניית תהליך קליטה מקוצר עבור אנשים עם מוגבלות.
  • דור העתיד המגוון – פיתוח קשרים עם בתי ספר חרדיים ועם עם תכניות העצמה ומצוינות לתלמידים יוצאי אתיופיה לקידום המודעות לחינוך טכנולוגי מדעי ומקצועי. הקמת תכנית 'מהנדסות העתיד' – תלמידות תיכון מצטיינות במדעים מלוות ע"י מנטוריות נבחרות מקרב מהנדסות החברה לפיתוח פרויקטים ייחודיים. מטרת הפרויקט לעודד בחירה במקצועות הנדסה בלימודים אקדמיים.