מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

בשנים האחרונות  פועלים בתעשייה האווירית להגדלת הגיוון התעסוקתי. לשם כך נבנתה תוכנית רב שנתית לשנים 2018 – 2021 המגדירה יעדי קליטה והשתלבות מיטבית בחברה לכל אחת מאוכלוסיות הגיוון.

כלים מובילים בשילוב אוכלוסיות גיוון:

  • מינוי מנהלת גיוון אשר עברה הכשרה בנושא ניהול גיוון
  • מינוי גורם מקצועי פנים ארגוני עבור כל אחת מאוכלוסיות הגיוון האחראי על קידום תהליכי קליטה והשתלבות מיטביים.
  • עבודה עם עמותות ומוסדות אקדמיים לצורך איתור מועמדים פוטנציאליים
  • פעולות מוכוונות באקדמיה החרדית: פתיחת תוכנית ראשונה מסוגה לחינוך טכנולוגי בבית ספר חרדי, ביצוע ירידי גיוס/ימי זרקור ייעודיים בקמפוסים החרדיים, ביצוע סיורים בתעשייה האווירית לסטודנטים חרדים.
  • פורסם נוהל קליטה פנימי של אנשים עם מוגבלות המפרט את תהליך הקליטה המיטבי עבור אוכלוסייה זו.
  • ביצוע מהלך למיפוי של כלל אוכלוסיות הגיוון הקיימות בחברה .
  • בניית תהליך קליטה מקוצר עבור אנשים עם מוגבלות.