מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

במרכז האקדמי רופין מעודדים קליטה והעסקה של אוכלוסיות מגוונות, התואם את דגל הגיוון והשילוב החברתי שרופין הניף הן לגבי המועסקים והן לגבי הסטודנטים.

כלים בשילוב אוכלוסיות מגוונות ברופין:

  • פרסום משרות בערוצים שונים הפונים לקהלי יעד מגוונים, כולל תרגום המשרות לשפה הערבית
  • הכשרות וסדנאות שוטפות בנושא גיוון תרבותי, הכוללות סיורים בישובים ערבים וחרדים, מפגשים עם דמויות מובילות וציון חגים של כלל העדות
  • התאמת קורסים והכשרות לאוכלוסיות בתת תעסוקה