מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

רשת הילטון העולמית שמה דגש רב על שילוב של אוכלוסיות שונות המשקפות את המרקם האנושי והקהילה המקומית בה המלונות והחברה פועלים. בהילטון תל אביב מגיעים העובדים מלמעלה מ – 50 מדינות שונות ומרקעים תרבותיים מגוונים, פליטים וחברי צוות עם מוגבלות. טווח הגילאים הוא רחב: מ-18 ועד 80.

כלים מובילים בשילוב עובדים עם מוגבלות בהילטון:

  • עבודה סדורה עם עמותות שונות במסגרת העסקת חברי צוות עם מוגבלות ('אנוש', 'בית אקשטיין', 'שיקום אחר' ו'תעסוקה אחרת').
  • פעולה עקבית בשיתוף עם עובדות סוציאליות מקצועיות (מטעם העמותות) לשילוב והטמעה של עובדים עם מוגבלות בעבודה במלון
  • שעות עבודה גמישות עבור אנשים עם מוגבלות. המתחילים בהיקף משרה חלקי יגדילו אותה לרוב במהלך השנה הראשונה. התאמה של נהלי עבודה ומשמעת למסוגלות ולצרכים האישיים של כל חבר צוות עם מוגבלות.
  • תכניות הדרכה ופיתוח עוברות מהלך התאמה בהתאם לצרכי האוכלוסייה המשתתפת.
  • שילוב עובדים עם מוגבלות כמעט בכל התפקידים שאינם דורשים קשר ישיר ואישי עם אורחי המלון, שילוב מתגבר והולך בתפקידים בהם מצויים בקשר ישיר עם האורחים.
  • הדרכות וליווי של צוות המנהלים הישיר של עובדים עם מוגבלות