עיקרי היוזמה לשנת 2020:

מושם דגש על סביבת עבודה המאפשרת למועמדים בגיל מבוגר הזדמנות שווה ולעובדי הארגון המתקרבים לגיל פרישה ואף אחריו אפשרות להמשיך לעבוד בגמישות תוך דיאלוג על המשך העסקתם.

נקבע נוהל פרישה גמיש המאפשר לעובדים להמשיך לעבוד לאחר גיל פרישה, עם התאמת התפקיד והיקף המשרה לצרכים האישים המשתנים. אם  אפשרות לשינוי מקום העבודה ברשת להתאמה המשרה לעובד.

שאיפה לתמהיל בין דורי במיוחד בתחום הבריאות בו לוותק ולידע מקצועי יש משמעות רבה.

גיוס המתמקד בקהל יעד מבוגר, עם דגש על לאפשר לגמלאים שפרשו מארגוני בריאות אחרים להשתלב בארגון או בפרויקטים ספציפיים. מתן גמישות בהעסקה והיקף משרה חלקית לעובדים חדשים מעל גיל הפרישה.

נעשות פעולות הדרכות מנהלים במתייחסות לאתגרי הניהול הבין דורי להעלאת המודעות לצרכים המשתנים של קבוצת גיל זו.