מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

אמדוקס רואה בכוח עבודה מגוון מקור לחוזק, לפלורליזם של רעיונות ודעות, להפריה הדדית, ליצירתיות ולחדשנות. החברה מזהה תועלות עסקיות וחברתיות בשילוב כוח אדם מגוון, ופועלת לחיזוק תועלות אלו בעשייה היומיומית שלה. כחלק מהפילוסופיה של החברה, מושקעים מאמצים רבים בגיוון והכלה של ההון האנושי בחברה, ביצירת חדשנות טכנולוגית שעונה על צרכים חברתיים, ובהובלת אסטרטגיה של מעורבות חברתית העובדת עם אוכלוסיות מגוונות בקהילות שבהן החברה חיה ופועלת.

כלים מובילים בשילוב עובדים מהחברה הערבית באמדוקס:

  • פתיחת סניף החברה בנצרת בשנת 2012 במטרה לשלב בין צרכים עסקיים לקידום הפריפריה והחברה הערבית. בסניף עובדים 200 אנשי תוכנה המחולקים באופן שווה כ-30%: מוסלמים, נוצרים ויהודים כל אחד ו-10% נוספים ביניהם: דרוזים, צ'רקסים ובדואים.
  • הכשרת סטודנטים מהחברה הערבית לרכישת ניסיון תעסוקתי שלאחריו מגויסים חלק מהסטודנטים לעבודה בחברה.
  • Bootcamp לכלכלנים ורו"ח להקניית כלים מקצועיים מחיי היום יום הארגוניים לשילוב באופן מיטבי בחברה.
  • מבוצעות פעילויות קהילתיות בסניף הכוללות אימוץ חטיבת הביניים בג'לג'וליה, אירוח בתי ספר מהחברה הערבית, הרצאות של עובדים בבתי ספר, תכנית מנטורינג לסטודנטים בליווי עובדי החברה.
  • מתקיימות פעילויות להעצמה של נשים בחברה הערבית הכוללות מפגשים עם עובדות מהסניף ומפגשים עם תלמידות לעידוד השתלבות במגמות טכנולוגיות.