מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

איקאה ישראל מעסיקה נציגים כמעט מכל קבוצה מגוונת בחברה הישראלית, בתפקידי שטח והנהלה כאחד. הארגון פועל רבות הן להעסקת אנשים מוגבלות והן להנגשת האתרים עבור לקוחות עם מוגבלות – על כך קיבל הארגון את 'אות נגישות ישראל'.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • הגדרת יעדים מספריים לקליטת אוכלוסיות מודרות. מעקב דרך מנגנון בקרה מוכוון.
  • מהלך מיפוי עובדים קיימים
  • מינוי מנהלת מקורות גיוס בדגש על גיוס מגוון.
  • עודכן נוהל הגיוס אשר הותאם ליעדי גיוס וקליטה מגוונים.
  • פעולה סדירה מול עמותות וארגונים עסקיים מתמחים בהשמה של עובדים מגוונים.
  • פיתוח תפיסה הרואה בעבודה באיקאה עבור עובדים עם מוגבלות שכלית, מקום למידה לקראת מקומות עבודה נוספים.