מועמדות 2019, עיקרי היוזמה:

בית הקפה "צבעים בפארק" הינו בית קפה חברתי אשר מועסקים בו בין היתר עובדים עם מוגבלויות.  כחלק מערכי המקום, צוות ההנהלה שואף להגיע למצב בו אנשים עם מוגבלויות מהווים חלק משמעותי מכלל הצוות ומהווי המקום, ממלאים תפקידים שונים ומגוונים ומשתתפים בכלל האירועים השונים.

כלים מרכזיים בשילוב עובדים עם מוגבלות:

  • חניכה של עובדים ותיקים לעובדים חדשים
  • תהליך כניסה הדרגתי לעבודה, מבחינת היקף שעות העבודה והמשמרות
  • נוכחות קבועה של צוות ההנהלה במקום, לטיפול באתגרים שמתעוררים במהלך יום העבודה
  • עבודה צמודה עם עמותת 'אנוש' במסגרת תעסוקה מעברית- מעבר מעבודה מוגנת לתעסוקה בשוק החופשי