חברה ייעודית החתומה על הסכם זכיינות לתקופה של 28 שנים למימון, תכנון, הקמה והפעלה של תחנת כוח תרמו-סולראית בנגב. כמות העובדים תנוע בין 600-1000 במהלך ההקמה ו-60 במהלך ההפעלה.

החברה פועלת לפי ערכי הקיימות ובמסגרת זו רואה חשיבות במינוף אזורי בתחום התעסוקה. מיקום הפרויקט מהווה הזדמנות לשילוב וקידום תעסוקה של בני המגזר הבדואי. הוחלט על מיקוד פעילות בכפר הבדואי ביר הדאג', הנמצא בסמיכות לפרויקט המאופיין ברמה סוציו-אקונומית נמוכה ושיעור אבטלה גבוה, ונקיטת מדיניות פרו-אקטיבית נרחבת לגיוס וחיבור עם בני הכפר. בנוסף ישנו שיתוף פעולה עם בית הספר התיכון אורט, הנמצא בכפר, להעשרה של תלמידי התיכון בנושאים: קיימות, אנרגיה, ניהול ומנהיגות.