מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

גיוון במשרד המשפטים הוא חלק בלתי נפרד מהשיח היומיומי, ובא לידי ביטוי במימדים רבים, בהתאם לתוכנית עבודה סדורה ומבוקרת.

יעדי הגיוון למשרדי ממשלה קבועים בחוק ובהחלטות ממשלה והם מהווים קווים מנחים לשילוב עובדים מאוכלוסיות הזכאיות לגיוון, בשיעור ייעודי עבור כל אוכלוסייה. מעבר לכך, נושא הגיוון במשרד המשפטים הפך למדיניות כמו גם תרבות ארגונית.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • מינוי בעל/ת תפקיד לניהול תחום הגיוון במשרה מלאה.
  • תוכנית הכשרה משרדית בנושאי הון אנושי מגוון, במטרה להעלות את התודעה לחשיבות הגיוון כנכס. התוכנית מיועדת לדרגים שונים במשרד.
  • יצירת רשת שותפים, המורכבת מארגונים ועמותות העוסקים בהכשרה וגיוס מאוכלוסיות הגיוון, וכן שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים מגוונים.
  • הפצת משרות בתדירות שבועית לרשימת תפוצה הכוללת כ-60 שותפים
  • השתתפות בירידי תעסוקה ייעודיים.
  • הקמת צוותי משימה הקשורים בנושאי הגיוון ומובלים ע"י ממונת הגיוון: פורום טיפול בפרט, פורום מאגר לגיוס אנשים עם מוגבלות ופורום התאמות נגישות.