זוכה אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2016

בחמש השנים האחרונות הפך הגיוון נושא להתמקדות ותעסוקת עובדים מקבוצות מגוונות תפסה תאוצה ברשת. כיום עומד שיעור העובדים המבוגרים המועסקים ברשת על 30%, שיעור העובדים עם מוגבלות עומד על 3.6% (מעל היעד על פי צו ההרחבה להעסקת אנשים עם מוגבלות), 38% אחוז מעובדי הרשת מהחברה הערבית ו1.6% עובדים יוצאי אתיופיה.