מלנוקס טכנולוגיות מבצעת התקשרות עם עמותות/ חברות השמה וארגונים המקדמים אוכלוסיות מגוונות. כמו כן, החברה נוקטת בהדרכות למראיינים ומנהלים בנושא. מלנוקס טכנולוגיות מצליחים לגייס ולשמור על אחוז גיוס גבוה, כ-8%,  של בני המגזר הערבי ומעוניינים לגדול באחוזי הגיוס של עובדים ועובדות מן החברה החרדית.