מועמדות 2019, עיקרי היוזמה:

מלאנוקס מעסיקה את כלל המגזרים במשק ואינה עורכת התאמות בתהליכי הגיוס והקליטה, מתוך הנחה שאין הבדל בין האוכלוסיות מלבד היותם אוכלוסייה מגוונת.

כלים מרכזיים בשילוב אוכלוסיות מגוונות:

  • שיתוף פעולה עם עמותות וארגונים לטובת איתור וגיוס מועמדים מגוונים, הכוללים פרסום משרות דרכם, ימי חשיפה וימי סיור ועוד.