מועמדות לאות הגיוון 2017

עיקרי היוזמה:

פעילות הגיוון בחברת טבע היא בחסות של חברי הנהלה בכירה ביחידות השונות. החברה הקצתה גורם אחראי לנושא הגיוון, שעבר הסמכה של הפורום לגיוון בתעסוקה, על מנת לפעול ולקדם את הנושא בקרב היחידות השונות בטבע.
צוות הגיוס הוכשר במסגרת סדנאות והונחה לתת עדיפות לגיוס מועמדים העונים להגדרת אוכלוסייה מגוונת: פסילת מועמד מאוכלוסייה מגוונת תתקיים רק באישור של מנהל נוסף. הראיונות מבוצעים באופן מותאם לאוכלוסייה, לדוגמא: מועמד מהחברה הערבית יוכל לעבור ראיון עם מנהל ערבי

החברה מקיימת קשר הדוק עם עשרות ארגונים המתמחים בהשמת עובדים השייכים לקבוצות גיוון להגדלת המאגר והפניות של אוכלוסיות מגוונות.